Zeemanskoor HaveNloos 

UDEN

Ledenpagina,  de hierop geplaatste  documenten zijn te downloaden

AVG  

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). De volledige tekst hebben wij opgenomen in het document "AVG 2020" Wanneer u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris.

AVG 2020
Beschrijving AVG HaveNloos voor belanghebbenden
AVGHLoos2020.pdf (284.91KB)
AVG 2020
Beschrijving AVG HaveNloos voor belanghebbenden
AVGHLoos2020.pdf (284.91KB)

 


 

shanty.pdf (221.72KB)
shanty.pdf (221.72KB)